Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 91)

PSALM 91(90)

O Bożej opiece

1
Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

2
mówi do Pana: “Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam”.

3
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.

4
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.

5
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,

6
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.

7
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.

8
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

9
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

10
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,

11
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.

13
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Zostaw wpis