Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 92)

PSALM 92(91)

Sprawiedliwe rządy Boże

1
Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

2
Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

3
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,

4
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.

5
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.

Zostaw wpis