Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 95)

PSALM 95(94)

Wielkiemu Bogu chwała!

1
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

2
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

3
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

4
głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.

5
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

Zostaw wpis