Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 97)

PSALM 97(96)

Bóg Królem i Sędzią świata

1
Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!

2
Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

3
Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

4
Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.

5
Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

6
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

7
Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

8
Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki Judy
z Twoich wyroków, o Panie!

9
Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

10
Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.

11
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.

12
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!

Zostaw wpis