Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 29)

Małżeństwo Jakuba

1
Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do ziemi synów Wschodu.
2

Tam ujrzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z
tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór.
3

Toteż gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień znad
otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad
otwór studni.
4
Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: “Bracia moi, skąd
jesteście?” Odpowiedzieli mu: “Jesteśmy z Charanu”.
5
On zaś pytał ich: “Czy
znacie Labana, syna Nachora?” Oni na to: “Znamy”.
6
I jeszcze zapytał ich:
“Czy dobrze się miewa?” Odpowiedzieli: “Dobrze. Ale oto jego córka,
Rachela, nadchodzi z trzodą”.
7
Wtedy [Jakub] rzekł: “Ponieważ jeszcze jest
jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść”.
8

Oni zaś powiedzieli: “Nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i
nie odsuną kamienia znad otworu studni, wtedy będziemy poić owce”.
9
Gdy
Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem
owiec swego ojca.

10
A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę
tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę
Labana.
11
A potem ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos.
12
Kiedy zaś
powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i
opowiedziała o tym swemu ojcu.
13
Gdy Laban usłyszał nowinę, że to jest
Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł mu na spotkanie, uściskał go i ucałował, i
wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o
wszystkim.
14
Laban rzekł do Jakuba: “Przecież jesteś moją kością i
ciałem”. A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc,
15
rzekł do niego Laban:
“Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi
więc, jaką mam ci dać zapłatę?” -
16
Miał zaś Laban dwie córki; starsza
nazywała się Lea, a młodsza Rachela.
17
Oczy Lei były jakby zgaszone,
Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. -
18
Ponieważ Jakub
pokochał Rachelę, rzekł do Labana: “Będę ci służył przez siedem lat za twą
młodszą córkę, Rachelę”.
19
Laban powiedział: “Wolę dać ją tobie niż komu
innemu. Pozostań więc u mnie”.
20
I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem
lat, a wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę.

21
Wreszcie rzekł Jakub do Labana: “Ponieważ czas już upłynął, daj mi
córkę twą za żonę, abym się z nią połączył”.
22
Wtedy Laban, zaprosiwszy
wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę.
23
A gdy był
wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył
się do niej.
24
Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zilpę.

25
Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana: “Cóż
mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś?”
26

Laban odpowiedział: “Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż [córki]
młodszej przed starszą.
27
Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą,
za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat”.
28

Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą,
Rachelę, za żonę.
29
Racheli dał Laban również niewolnicę Bilhę, aby jej
usługiwała.

30
Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I
pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat.

Dzieci Jakuba

31
Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono; Rachela
zaś była niepłodna.
32
Lea poczęła więc i urodziła syna, i dała mu imię
Ruben mówiąc: “Wejrzał Pan na moje upokorzenie; teraz mąż mój będzie mnie
miłował”.
33
A gdy znów poczęła i urodziła syna, rzekła: “Usłyszał Pan, że
zostałam odsunięta, i dał mi jeszcze to dziecko”; nazwała więc je Symeon.
34

Potem znów poczęła i urodziła syna, i rzekła: “Już teraz mąż mój przywiąże
się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów”; dlatego dała mu imię Lewi.
35
I
jeszcze raz poczęła, i urodziwszy syna rzekła: “Tym razem będę sławić Pana”;
dlatego dała mu imię Juda. Po czym przestała rodzić.

Zostaw wpis