Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 38)

Juda i Tamar

1
W owym czasie Juda opuścił swych braci wędrując ku dolinie zaszedł do
pewnego mieszkańca miasta Adullam, imieniem Chira.
2
Ujrzawszy tam córkę
pewnego Kananejczyka, noszącego imię Szua, wziął ją za żonę i zbliżył się do
niej.
3
Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano imię Er.
4
Potem
jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan.
5
A gdy znów urodziła
syna, dała mu imię Szela. Ten zaś jej poród nastąpił w Kezib.

6
Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar.
7

Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na
niego śmierć.
8
Wtedy Juda rzekł do Onana: “Idź do żony twego brata i
dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał
potomstwo”.
9
Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał
się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu
bratu.
10
Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na
niego śmierć.
11
Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar: “Zamieszkaj jako
wdowa w domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela”. Myślał
jednak: “Niech nie umrze on również jak jego bracia”. Tamar odeszła i
zamieszkała w domu swego ojca.

12
Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy
nieco o swej stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adullamitą imieniem
Chira do Timny, gdzie strzyżono jego owce.
13
A gdy powiedziano Tamar: “Teść
twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce”,
14
zdjęła z siebie szaty wdowie i
otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła przy bramie miasta Enaim, które
leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela już dorósł, nie
ona będzie mu dana za żonę.
15
Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona
nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą.
16
Skręciwszy ku niej przy drodze,
rzekł: “Pozwól mi zbliżyć się do ciebie” – nie wiedział bowiem, że to jego
synowa. A ona zapytała: “Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie?”
17

Powiedział: “Przyślę ci koźlątko ze stada”. Na to ona: “Ale dasz jakiś
zastaw, dopóki nie przyślesz”.
18
Zapytał: “Jakiż zastaw mam ci dać?”
Rzekła: “Twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku”. Dał
jej więc, aby się zbliżyć do niej; ona zaś stała się przez niego brzemienną.

19
A potem wstała i odszedłszy zdjęła z siebie zasłonę i przywdziała swe
szaty wdowie.
20
Gdy Juda posłał koźlątko przez swego przyjaciela
Adullamitę, aby odebrać zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalazł.
21

Pytał zatem tamtejszych mieszkańców: “Gdzie w Enaim jest ta nierządnica
sakralna, która siedziała przy drodze?” Odpowiedzieli: “Nie było tu
nierządnicy sakralnej”.
22
Wróciwszy do Judy, rzekł: “Nie znalazłem jej.
Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: “Nie było tu nierządnicy sakralnej”".

23
Wtedy Juda rzekł: “Niech sobie zatrzyma. Obyśmy się tylko nie narazili na
kpiny. Przecież posłałem jej koźlątko, ty zaś nie mogłeś jej znaleźć”.

24
Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: “Twoja synowa Tamar
stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów
nierządnych”. Juda rzekł: “Wyprowadźcie ją i spalcie!”
25
A gdy ją
wyprowadzano, posłała do swego teścia i kazała powiedzieć: “Jestem
brzemienną przez tego mężczyznę, do którego te przedmioty należą”. I dodała:
“Niechaj rozpozna, czyje są: ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska!”
26

Kiedy zaś Juda poznał je, rzekł: “Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo
przecież nie chciałem jej dać Szeli, memu synowi!” I Juda już więcej z nią
nie żył.

27
A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała
bliźnięta.
28
Kiedy zaczęła rodzić, [jedno z dzieci] wyciągnęło rączkę;
położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę, rzekła: “Ten urodzi
się pierwszy”.
29
Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy
[położna] powiedziała: “Dlaczego przedarłeś się przez to przejście?” Dano mu
więc imię Peres.
30
Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce
była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach.

Zostaw wpis