Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 4)

Kain i Abel

1
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i
rzekła: “Otrzymałam mężczyznę od Pana”.
2
A potem urodziła jeszcze Abla,
jego brata.

Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
3
Gdy po niejakim czasie
Kain składał dla Pana w ofierze płody roli,
4
zaś Abel składał również
pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego
ofiarę;
5
na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina
bardzo i chodził z ponurą twarzą.
6
Pan zapytał Kaina: “Dlaczego jesteś
smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura?
7
Przecież gdybyś postępował
dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował,
grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”.

8
Rzekł Kain do Abla, brata swego: “Chodźmy na pole”. A gdy byli na
polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go.
9
Wtedy Bóg zapytał
Kaina: “Gdzie jest brat twój, Abel?” On odpowiedział: “Nie wiem. Czyż jestem
stróżem brata mego?”
10
Rzekł Bóg: “Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno
woła ku mnie z ziemi!
11
Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która
rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie.

12
Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i
zbiegiem będziesz na ziemi!”
13
Kain rzekł do Pana: “Zbyt wielka jest kara
moja, abym mógł ją znieść.
14
Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam
się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie
spotka, będzie mógł mnie zabić!”
15
Ale Pan mu powiedział: “O, nie!
Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!” Dał też Pan
znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.

16
Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od
Edenu.

Potomkowie Kaina

17
Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy
Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.

18
Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem
Metuszaela, Metuszael zaś Lameka.

19
Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej – Silla.

20
Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i
pasterzy.
21
Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy
grający na cytrze i na flecie.
22
Silla – ona też urodziła Tubal-Kaina; był
on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą
Tubal-Kaina była Naama.

23
Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:
“Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka.
Nastawcie ucha na moje słowa:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko – jeśli mi zrobi siniec!

24
Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!”

Set i jego potomstwo

25
Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna,
któremu dała imię Set, “gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w
zamian za Abla, którego zabił Kain”.
26
Setowi również urodził się syn; Set
dał mu imię Enosz.

Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.

Zostaw wpis