Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rut (Rt 3)

Rut w nocy u Booza

1
Noemi, teściowa Rut, powiedziała do niej: “Moja córko, czyż nie powinnam
ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa?
2
Oto czyż nie
jest naszym powinowatym Booz, Booz, z którego dziewczętami ty byłaś? On to
właśnie dzisiaj wieczorem ma czyścić jęczmień na klepisku.
3
Umyj się i
namaść, nałóż na siebie swój płaszcz i zejdź na klepisko, ale nie daj się
jemu poznać, dopóki nie skończy jeść i pić.
4
A kiedy się położy, ty
zauważywszy miejsce jego spoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego
nogach i położysz się, a on sam wskaże ci, co masz czynić”.
5
Odpowiedziała
Rut: “Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam”.
6
Zeszła więc na klepisko i
uczyniła to wszystko, co kazała jej teściowa.
7
Booz po jedzeniu i piciu, w
dobrym samopoczuciu poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Wtedy
Rut podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się.

8
A w środku nocy Booz poczuł zimno i rozglądając się dokoła zobaczył
kobietę leżącą przy jego nogach.
9
Zapytał: “Kto ty jesteś?” Odpowiedziała:
“Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną,
albowiem jesteś powinowatym”.
10
Powiedział: “Błogosławiona bądź, moja
córko, przez Pana! Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swoją
miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy
bogatych.
11
Nie lękaj się więc, moja córko; wszystko, co powiedziałaś
uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś
dzielną kobietą.
12
Jednakże, jeśli jest prawdą, że jako krewny [twego męża]
mam prawo wykupu, to jest jeszcze krewny bliższy ode mnie.
13
Pozostań tutaj
przez noc, a rankiem, jeśli on będzie chciał wypełnić wobec ciebie swój
obowiązek jako krewny [twego męża], dobrze będzie, jeśli go wypełni, lecz
jeśli nie będzie chciał go wypełnić, to na życie Pana, ja go wypełnię
względem ciebie. Śpij aż do rana!”

14
Spała u jego nóg aż do świtu. O tej porze, kiedy człowiek nie może
jeszcze odróżnić innego człowieka, wstał Booz. Mówił bowiem do siebie: Nie
powinien nikt o tym wiedzieć, że kobieta przyszła do mnie na klepisko.
15

Powiedział [do niej]: “Podaj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je
mocno”. Gdy trzymała je, odmierzył jej sześć [miar] jęczmienia i podał jej.
Po czym poszła do miasta.
16
Przyszła Rut do swej teściowej, a ta zapytała
ją: “Co z tobą, moja córko?” Opowiedziała jej Rut wszystko, co uczynił dla
niej ten człowiek.
17
Dodała Rut: “Dał mi te sześć [miar] jęczmienia mówiąc:
Nie możesz wrócić z pustymi rękami do swej teściowej”.
18
“Bądź spokojna,
moja córko – powiedziała Noemi – aż dowiesz się, jak potoczą się rzeczy,
gdyż nie spocznie ten człowiek, dopóki nie zakończy dzisiaj tej sprawy”.

Zostaw wpis