Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 10)

JEFTE I MNIEJSI SĘDZIOWIE

Tola

1
Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puy, syna Dodo, mąż
z pokolenia Issachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraima.
2
Sprawował
sądy nad Izraelem przez dwadzieścia trzy lata, po czym umarł i pochowano go
w Szamir.

Jair

3
Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez
dwadzieścia dwa lata.
4
Miał on trzydziestu synów, którzy jeździli na
trzydziestu oślętach. Mieli przy tym trzydzieści miast, które jeszcze po
dziś dzień noszą nazwę Osiedli Jaira – w ziemi Gilead.
5
Umarł Jair i
pochowano go w Kamon.

Ucisk ze strony Ammonitów

6
Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli
Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom
ammonickim i filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu.
7
Zapłonął
zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego oddał On ich w ręce
Filistynów i Ammonitów.
8
Trapili oni i uciskali Izraelitów, począwszy od
tego roku przez osiemnaście lat, wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po
tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, leżącej w Gileadzie.
9
Ammonici
przekraczali także Jordan, aby walczyć z pokoleniem Judy i Beniamina i z
rodem Efraima. Wielki ucisk spadł na Izraelitów.
10
Wołali więc Izraelici do
Pana w słowach: “Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy bowiem Boga
naszego, aby służyć Baalom”.
11
Rzekł wówczas Pan do Izraelitów. “Kiedy
Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni,
12
Sydończycy, Amalekici i
Madianici uciskali was, a wyście wołali do Mnie, czy nie wybawiłem was z ich
ręki?
13
Tymczasem wyście Mnie opuścili i poszliście służyć cudzym bogom!
Oto dlaczego nie wybawię was więcej.
14
Idźcie! Krzyczcie do bogów, których
sobie wybraliście! Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku!”
15

“Zgrzeszyliśmy – odpowiedzieli Izraelici Panu – uczyń z nami, co się wyda
słuszne w oczach twoich, jednakże dzisiaj wybaw nas!”
16
I wyrzucili spośród
siebie obcych bogów, których mieli, a służyli Panu. Wtedy nie mógł Pan
dłużej znosić ucisku Izraela.

17
Tymczasem zgromadzili się Ammonici i rozbili obóz w Gileadzie.
Zebrali się także Izraelici i rozłożyli się obozem w Mispa.
18
Wówczas lud i
wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: “Który z mężów podejmie się walki
z Ammonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu”.

Zostaw wpis