Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 12)

Wojna między Efraimem a Gileadem. Śmierć Jeftego

1
Zebrali się następnie mężowie z Efraima i przeszedłszy do Safon rzekli do
Jeftego: “Dlaczego poszedłeś walczyć z Ammonitami nie wezwawszy nas do
współudziału razem z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą”.
2

Odpowiedział im Jefte: “Ja i mój lud mieliśmy wielki spór z Ammonitami.
Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie z ich rąk.
3
Widząc, że nie
ma wybawiciela, naraziłem moje życie i poszedłem walczyć z Ammonitami, a Pan
dał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie chcąc
walczyć ze mną?”
4
Wówczas Jefte zebrał wszystkich mężów z Gileadu i
rozpoczął walkę z Efraimitami. Mężowie z Gileadu pokonali Efraimitów, gdyż
ci mówili: “Jesteście zbiegami z Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie
wśród Efraimitów i Manassytów”.
5
Następnie Gileadczycy odcięli Efraimitom
drogę do brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima mówili: “Pozwól mi
przejść”, Gileadczycy zadawali pytanie: “Czy jesteś Efraimitą?” – A kiedy
odpowiadał: “Nie”,
6
wówczas nakazywali mu: “Wymówże więc Szibbolet”. Jeśli
rzekł: Sibbolet – a inaczej nie mógł wymówić – chwytali go i zabijali u
brodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności czterdzieści dwa tysiące
Efraimitów.
7
Jefte sprawował sądy nad Izraelem przez sześć lat, następnie
umarł Jefte Gileadczyk i pochowano go w mieście jego <Mispa> w Gileadzie.

Ibsan

8
Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem.
9
Miał on
trzydziestu synów i trzydzieści córek. Wydał je za mąż poza granicami i
stamtąd sprowadził trzydzieści żon dla swoich synów. Sprawował on sądy nad
Izraelem przez siedem lat.
10
Następnie Ibsan umarł i pochowano go w
Betlejem.

Elon

11
Po nim sprawował sądy nad Izraelem Elon Zabulonita. Sądził on Izraela
przez dziesięć lat.
12
Potem umarł Elon Zabulonita i pochowano go w
Ajjalonie, w ziemi Zabulon.

Abdon

13
Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu.
14

Miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na
siedemdziesięciu oślętach. sprawował on sądy nad Izraelem przez osiem lat.

15
I umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie w
ziemi Efraima, na górze Amalekitów.

Zostaw wpis