Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 14)

Małżeństwo Samsona

1
Samson zstąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek
filistyńskich.
2
Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce: “W Timnie
ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za
żonę!”
3
Rzekł mu jego ojciec i matka: “Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami
twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród
nieobrzezanych Filistynów?” Samson odpowiedział swemu ojcu: “Weźcie mi tę,
gdyż spodobała się moim oczom”.
4
Rodzice jego nie wiedzieli, że to
pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami,
albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami.
5
Udał się więc
Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic
Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego.
6
Wówczas opanował go
duch Pana, tak że lwa rozdarł, jak się koźlę rozdziera, chociaż nie miał nic
w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił.

7
Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się.
8

Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by
obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie.
9

Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im
także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa.
10

Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele,
które trwało siedem dni, bo taki mieli zwyczaj młodzieńcy.
11
Ponieważ
jednak obawiano się go, wybrano trzydziestu towarzyszy, którzy przy nim
byli.

Zagadka Samsona

12
Samson zwrócił się do nich w słowach: “Pozwólcie, że wam przedłożę
zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w przeciągu siedmiu dni wesela, dam wam
trzydzieści tunik lnianych oraz trzydzieści szat ozdobnych.
13
Jeżeli jednak
nie będziecie mi mogli rozwiązać zagadki, wówczas wy mi dacie trzydzieści
tunik lnianych i trzydzieści szat ozdobnych”. Odpowiedzieli mu: “Przedstaw
swoją zagadkę, a będziemy jej słuchać”.
14
Rzekł więc: “Z tego, który
pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz”. I przez trzy
dni nie mogli rozwiązać zagadki.
15
Czwartego dnia zwrócili się do żony
Samsona: “Namów swego męża, aby nam podał rozwiązanie zagadki, w przeciwnym
bowiem razie zniszczymy ogniem ciebie i dom twego ojca. Czy na to
zaprosiliście nas tutaj, aby nas ogołocić z naszego mienia?”
16
Wówczas
płakała żona Samsona przed nim i mówiła: “Zaprawdę, nienawidzisz mnie i nie
masz dla mnie miłości. Oto synom mego narodu zadałeś zagadkę, której nie
rozwiązałeś wobec mnie”. Rzekł do niej: “Nawet mojemu ojcu i matce nie
rozwiązałem jej, a tobie mam ją rozwiązać?”
17
I płakała przed nim przez owe
siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego podał jej rozwiązanie, gdyż mu
się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu.
18

Siódmego dnia przed zachodem słońca rzekli do niego mężowie miasta:

“Cóż słodszego niż miód,
a cóż mocniejszego niż lew”.

Odpowiedział im:
“Gdybyście nie orali moją jałowicą,
nie rozwiązalibyście mojej zagadki”.

19
Opanował go wówczas duch Pana i przyszedłszy do Aszkelonu zabił
trzydziestu mężów, a ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne tym, którzy
mu rozwiązali zagadkę. Potem uniesiony strasznym gniewem wrócił do domu
swego ojca.
20
Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy
nim.

Zostaw wpis