Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 15)

Samson podpala plony Filistynów

1
Po kilku dniach w czasie żniw pszenicy Samson odwiedził swoją żonę.
Przyniósł jej koźlę i oświadczył: “Chcę wejść do mojej żony, do jej pokoju”.
Ojciec jej jednak zabronił mu wejścia.
2
I powiedział mu jej ojciec:
“Pomyślałem sobie, żeś ją znienawidził i dlatego dałem ją twojemu
towarzyszowi, ale czyż młodsza jej siostra nie jest piękniejsza niż ona? Weź
sobie ją zamiast tamtej”.
3
Odpowiedział Samson: “W takim razie nie będę już
miał żadnej winy wobec Filistynów, gdy im uczynię co złego”.
4
Samson
odszedł, schwytał trzysta lisów, a wziąwszy pochodnie przywiązał ogon do
ogona, a pośrodku między dwoma ogonami poprzyczepiał po jednej pochodni.
5

Następnie podpalił pochodnie, a rozpuściwszy lisy między zboża filistyńskie
spalił sterty i zboża na pniu oraz winnice wraz z oliwkami.
6
Rzekli więc
Filistyni: “Kto to uczynił?” Odpowiedziano: “Samson, zięć Timnity, ponieważ
ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi”. Poszli wówczas Filistyni i
spalili ogniem ją i jej ojca.
7
Samson dał im taką odpowiedź: “Ponieważ w
ten sposób postąpiliście, dlatego nie spocznę, dopóki się nad wami nie
zemszczę”.
8
I zadał im wielką klęskę, bijąc od bioder aż do goleni. Potem
udał się do groty skalnej w Etam i tam przebywał.

Ośla szczęka

9
Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś
swoje rozciągnęli aż do Lechi.
10
Rzekli wtenczas do nich mieszkańcy Judy:
“Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam?” – “Przyszliśmy pojmać Samsona -
odpowiedzieli – aby mu odpłacić za to, co nam uczynił”.
11
Trzy tysiące
mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalnej w Etam
ze słowami: “Czy nie wiesz, że Filistyni zawładnęli nami? Cóżeś nam
uczynił?” Odpowiedział im: “Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili”.
12

“Przyszliśmy cię związać – rzekli do niego – i oddać w ręce Filistynów”.
Odparł na to Samson: “Przyrzeknijcie mi, że sami nie targniecie się na
mnie”.
13
“Nie! – odrzekli – zwiążemy cię tylko i oddamy w ich ręce, ale cię
nie zabijemy”. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze
skały.
14
Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistyni krzycząc w triumfie wyszli
naprzeciw niego, ale jego opanował duch Pana, i powrozy, którymi był
związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem,
a więzy poczęły pękać na jego rękach.
15
Znalazłszy więc szczękę oślą
jeszcze świeżą, wyciągnął po nią rękę, uchwycił i zabił nią tysiąc mężów.

16
Rzekł wówczas Samson:
“Szczęką oślą ich rozgromiłem.
Szczęką oślą zabiłem ich tysiąc”.

17
Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat-Lechi.
18

Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana modląc się: “To Ty
dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi, a oto teraz albo przyjdzie mi
umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezanych”.
19
Wtenczas Bóg
rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wyszła z niej woda. [Samson]
napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło
En-Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego.
20
I przez
dwadzieścia lat sprawował sądy nad Izraelem za czasów Filistynów.

Zostaw wpis