Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 17)

DODATKI
NADUŻYCIA W KULCIE JAHWE

Prywatny przybytek u Miki

1
W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajehu.
2
Rzekł on do swojej
matki: “Tysiąc sto [syklów] srebra, które ci ukradziono i z powodu których
przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem – oto srebro to jest u mnie, to ja
właśnie je wziąłem”. I rzekła jego matka: “Niech syn mój będzie
błogosławiony przez Pana!”
3
Zwrócił więc swej matce tysiąc sto [syklów]
srebra, na co rzekła matka: “Zaprawdę, srebro to poświęciłam Panu; z ręki
mojej [jest ono przeznaczone] dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek
rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję”.
4
Ale on zwrócił owo
srebro swojej matce. Matka zaś wziąwszy [dwieście] syklów srebra, dała je
złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który
był potem w domu Mikajehu.
5
Mika miał u siebie sanktuarium, następnie
sprawił efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności
kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem.
6
Za dni owych nie było króla w
Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.

7
Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia <Judy>. Był
on lewitą i mieszkał tam jako przybysz.
8
Człowiek ten opuścił miasto
Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi.
Podróżując doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki.
9
Wtedy Mika rzekł do
niego: “Skąd przychodzisz?” Odpowiedział mu: “Jestem lewitą z Betlejem
judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać”.
10
“Zostań u mnie – rzekł do
niego Mika – i bądź mi ojcem i kapłanem, za to dam ci każdego roku dziesięć
srebrników, gotowe szaty i wyżywienie”. <Lewita poszedł z nim>.
11

Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem i młody ów człowiek stał
się dla niego jakby jednym z jego synów.
12
Mika wprowadził w czynności
kapłańskie owego lewitę, tak że ów młodzieniec był dla niego kapłanem i
mieszkał w domu Miki.
13
Rzekł wówczas Mika: “Teraz wiem, że mi Pan będzie
błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana”.

Zostaw wpis