Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 21)

Izraelici żałują swego postanowienia

1
Mężowie izraelscy złożyli w Mispa taką przysięgę: “Nikt z nas nie wyda
swej córki za żonę Beniaminowi”.
2
Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał
przed Bogiem aż do wieczora, podnosząc lament i zalewając się gorzkimi
łzami.
3
Mówili: “Panie, Boże Izraela, dlaczegoż zdarzyło się to w Izraelu,
że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie?”
4
Nazajutrz lud wstał i zbudował
tam ołtarz, na którym złożył całopalenia i ofiary biesiadne.
5
Następnie
rzekli Izraelici: “Które ze wszystkich pokoleń izraelskich nie przybyło na
zgromadzenie przed Panem?” Związano się bowiem uroczystą przysięgą przeciwko
temu, kto nie przybędzie do Pana w Mispa, w słowach: “Śmierć poniesie!”
6

Izraelici żałowali Beniamina, brata swego, i mówili: “Odcięte zostało
dzisiaj jedno pokolenie od Izraela.
7
Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć
kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Pana, że nie damy im córek
naszych za żony?”

Dziewice z Jabesz przeznaczone dla Beniaminitów

8
Rzekli wówczas: “Któreż to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Pana
w Mispa?” [Stwierdzono, że] oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do
obozu na zebranie.
9
Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, że nie było
tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie.
10
Zgromadzenie więc wysłało
tam dwanaście tysięcy walecznych mężów, nakazując im: “Idźcie, a pobijcie
mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci.
11
W
ten sposób postąpicie: Obłożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę,
która obcowała z mężczyzną”.
12
I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w
Gileadzie czterysta młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami, i
przyprowadzili je do obozu w Szilo, znajdującego się w ziemi Kanaan.
13

Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Beniamina,
zebranych na skale Rimmon, aby oznajmili im pokój.
14
Wówczas wrócili
Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w
Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich.

Porwanie dziewcząt z Szilo

15
A lud litował się nad Beniaminem, że Pan uczynił wyrwę w pokoleniach
izraelskich.
16
Rzekli więc starsi zgromadzenia: “Co uczynimy, aby
sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w
pokoleniu Beniamina?”
17
Nadto powiedzieli: “Jak zachować resztę Beniamina,
aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu?
18
My jednak nie możemy im dać
córek naszych za żony”. Przysięgli to bowiem Izraelici: “Niech będzie
przeklęty, kto da żonę Beniaminowi”.
19
Rzekli: “Oto co roku jest święto
Pańskie w Szilo. Leży ono na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z
Betel do Sychem, a na południe od Lebony”.
20
Nakazali więc Beniaminitom, co
następuje: “Idźcie, a zróbcie zasadzkę w winnicach.
21
Wypatrujcie, gdy
córki Szilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic niech każdy
uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi
Beniamina.
22
A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy
im: Zmiłujcie się nad nimi, bośmy nie zdobyli dla każdego z nich żony na
wojnie, a wyście im ich też nie dali, bo wtedy byście byli winni”.
23

Beniaminici tak uczynili, i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony
odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo,
a zbudowawszy miasta mieszkali w nich.
24
Wówczas rozeszli się stamtąd
Izraelici, każdy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamtąd każdy na
swoje dziedzictwo.

25
W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było
słuszne w jego oczach.

Zostaw wpis