Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 4)

DEBORA I BARAK

Kananejczycy uciskają Izraelitów

1
Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana,
2

i Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. Wodzem
jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim.
3
Wówczas
Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał dziewięćset żelaznych rydwanów i
nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat dwadzieścia.

Debora

4
W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona
Lappidota.
5
Zasiadała ona pod Palmą Debory, między Rama i Betel w górach
Efraima, dokąd przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje sprawy.

6
Posłała ona po Baraka, syna Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego.
“Oto – rzekła mu – co nakazał Pan, Bóg Izraela: Idź, udaj się na górę Tabor
i weź z sobą dziesięć tysięcy mężów synów Neftalego i synów Zabulona.
7

Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Siserę, wodza wojska Jabina, z jego
rydwanami i hufcami i dam je w twoje ręce”.
8
Odpowiedział jej Barak:
“Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie
pójdę”.
9
“Pójdę więc z tobą – odpowiedziała mu – lecz chwała nie okryje
drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę”.
Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz.
10
Barak zaś
zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego, i dziesięć tysięcy mężów poszło z
nim, a Debora mu towarzyszyła.

Cheber Kenita

11
Cheber Kenita oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów
Chobaba, teścia Mojżesza. Rozbił swój namiot koło Dębu w Saannaim, w pobliżu
Kedesz.

Klęska Sisery

12
Sisera dowiedziawszy się, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę
Tabor,
13
zebrał wszystkie swoje rydwany, dziewięćset żelaznych rydwanów i
wszystkie swoje oddziały, jakie posiadał. Polecił im przybyć od
Charoszet-Haggoim do potoku Kiszon.
14
Wtedy rzekła Debora do Baraka:
“Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Siserę. Czyż
Pan nie kroczy przed tobą?” Barak zszedł więc z góry Tabor, a dziesięć
tysięcy ludzi za nim.
15
Wówczas Pan poraził przed Barakiem ostrzem miecza
Siserę, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zeskoczywszy ze swego
rydwanu, uciekł pieszo.
16
Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do
Charoszet-Haggoim. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z
mężów nie uszedł.

Śmierć Sisery

17
Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Chebera Kenity,
ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Chasor, a domem Chebera Kenity panował
pokój.
18
Jael wychodząc naprzeciw Sisery rzekła do niego: “Zatrzymaj się,
panie, zatrzymaj się u mnie! Nie bój się niczego!” Zatrzymał się więc u niej
pod namiotem, a ona nakryła go kocem.
19
Potem rzekł do niej: “Daj mi -
proszę cię – napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie”. Ona otwarła bukłak
z mlekiem, dała mu się napić i nakryła go na powrót.
20
“Czuwaj przy wejściu
do namiotu – rzekł jej – a gdyby ktoś nadszedł i zapytał mówiąc: “Jest tu
kto?” – odpowiedz: “Nie ma”".
21
Lecz Jael, żona Chebera, wzięła palik od
namiotu, uchwyciła młot w rękę, i zbliżając się cicho do niego, przebiła
jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi, [Sisera] spał bowiem
głęboko, wyczerpany do ostatka. W ten sposób zginął.
22
Tymczasem nadszedł
Barak ścigając Siserę. Jael wyszła naprzeciw niego: “Wejdź – rzekła do niego
- a pokażę ci człowieka, którego szukasz”. Wstąpił do niej, a oto Sisera
leżał martwy, z palikiem w skroni.

Wyzwolenie Izraela

23
Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu.
24

Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż do
całkowitej jego zagłady.

Zostaw wpis