Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 12)

Anioł Rafał ujawnia, kim jest

1
A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i
powiedział do niego: “Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który
towarzyszył tobie, i dodaj mu coś jeszcze do zapłaty!”
2
A on mu
odpowiedział: “Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody,
jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną.
3
On przecież mnie
przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił i pieniądze przyniósł ze mną, i
ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę?”
4
I rzekł mu Tobiasz:
“Sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co
miał przy sobie wracając”.
5
I poprosił go do siebie, i rzekł: “Weź połowę
wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, jako zapłatę swoją, i idź do domu
zdrów!”
6
Wtedy [Rafał] poprosił ich obu na bok i rzekł do nich:
“Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za
dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławienia
Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne
uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności.
7
Ukrywać tajemnice
królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i
wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.
8
Lepsza jest
modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo
z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.
9

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają
jałmużnę, nasyceni będą życiem.
10
Ci, którzy popełniają grzech i
nieprawość, są wrogami własnej duszy.
11
Odkryję przed wami całą prawdę, nie
ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą
zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła
Boże.
12
A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania
wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych.
13
A kiedy
nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać
umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.
14
Równocześnie posłał
mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę.
15
Ja jestem Rafał, jeden
z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat
Pański”.
16
Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się
bardzo.
17
I powiedział do nich: “Nie bójcie się! Pokój wam! Uwielbiajcie
Boga po wszystkie wieki!
18
To, że byłem z wami, nie było moją zasługą, lecz
było z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie
hymn!
19
<Widzieliście, że> nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie.
20

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja wstępuję do
Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało”. I odszedł.

21
Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć.
22
I uwielbiali
Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że
ukazał się im anioł Boży.

Zostaw wpis