Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 7)

Sara, córka Raguela, żoną Tobiasza

1
A kiedy Tobiasz wszedł do Ekbatany, rzekł do niego: “Bracie Azariaszu,
zaprowadź mnie prosto do naszego brata Raguela!” I przyprowadził go do domu
Raguela, i zastali go, jak siedział w bramie dziedzińca, i pierwsi go
pozdrowili. A on im odpowiedział: “Serdecznie was pozdrawiam, bracia, i mile
witam zdrowych”. I wprowadził ich do swego domu.
2
I rzekł do swej żony,
Edny: “O, jak podobny jest ten młodzieniec do brata mego, Tobiasza”.
3
A
Edna zapytała go i rzekła do nich: “Skąd jesteście, bracia?” A oni jej
odpowiedzieli: “Jesteśmy z synów Neftalego, uprowadzonych do Niniwy”.
4
A
ona im na to: “Czy nie znacie wy naszego brata Tobiasza?” I odpowiedzieli
jej: “Znamy go”.
5
I zapytała ich znowu: “Czy jest on zdrów?” I
odpowiedzieli jej: “Zdrów i żyje”. I rzekł jej Tobiasz: “On jest ojcem
moim”.
6
Wtedy Raguel zerwał się, ucałował go i zaczął płakać. Potem odezwał
się i przemówił do niego: “Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak
szlachetnego i dobrego ojca! O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł, on mąż
tak sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie”. I rzucił się na szyję Tobiasza,
[syna] brata swego, i zaczął płakać.
7
I żona Edna zapłakała, a także
płakała ich córka Sara.

8
I zabili baranka z trzody, i urządzili im gościnne przyjęcie.
9
A
kiedy się wykąpali i umyli, i zasiedli do uczty, rzekł Tobiasz do Rafała:
“Bracie Azariaszu, powiedz Raguelowi, aby mi dał moją siostrę Sarę za żonę”.

10
A Raguel posłyszał te słowa i rzekł do młodzieńca: “Jedz i pij, i niech
ci będzie dobrze tej nocy! Nie ma bowiem żadnego człowieka, oprócz ciebie,
który by miał prawo wziąć Sarę, córkę moją, za żonę, bracie. Także i ja nie
mam władzy dać jej innemu mężowi oprócz ciebie, ponieważ ty jesteś
najbliższym krewnym. Ale teraz, moje dziecko, muszę ci powiedzieć prawdę:
11

Dałem ją już siedmiu mężom spośród naszych braci i wszyscy umarli tej
nocy, w której zbliżali się do niej. A teraz, dziecko, jedz i pij, a Pan
będzie działał przez was”.
12
I rzekł Tobiasz: “Nie będę jadł i pił tak
długo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy”. I rzekł mu Raguel: “Ja to
robię. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem księgi [Prawa] Mojżesza
i niebo też postanowiło, abym ci ją dał. Weź więc swoją siostrę! Od teraz ty
jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na
zawsze. Niech Pan nieba będzie, dziecko, łaskawy dla was tej nocy i niech
okaże wam miłosierdzie i da pokój!”
13
Potem zawołał Raguel córkę swoją
Sarę, i przyszła do niego. A on ujął jej rękę i oddał ją Tobiaszowi, i
rzekł: “Weź ją zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w księdze
[Prawa] Mojżesza, że należy ci ją dać za żonę. Masz ją i zaprowadź ją w
zdrowiu do swego ojca. A Bóg niebios niech was obdarzy pokojem!”
14
I
zawołał jej matkę, i polecił, aby przyniosła zwój [papirusu] i napisał na
nim zaświadczenie o zawartym małżeństwie i to, że daje mu ją za żonę,
zgodnie z wyrokiem Prawa Mojżesza. Teraz dopiero zaczęto jeść i pić.

15
A Raguel zawołał swoją żonę Ednę i rzekł do niej: “Siostro, przygotuj
inną sypialnię i wprowadź ją tam!”
16
I udała się do sypialni, aby ją
zasłać, jak jej polecił. I wprowadziła tam Sarę, i zaczęła płakać nad nią.
Potem otarła łzy i rzekła do niej: “Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię
radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!” I wyszła od niej.

Zostaw wpis