Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 8)

1
A kiedy skończyli jeść i pić, zapragnęli udać się na nocny spoczynek.
Odprowadzono młodzieńca i przyprowadzono go do sypialni.
2
Wtedy przypomniał
sobie Tobiasz słowa Rafała, wyjął wątrobę i serce ryby z torby, w której je
przechowywał, i położył na rozżarzonych węglach do kadzenia.
3
Zapach ryby
powstrzymał demona i uciekł aż on aż do Górnego Egiptu. A Rafał poszedł za
nim, związał go tam w oka mgnieniu i unieszkodliwił go.
4
Rodzice wyszli i
zamknęli drzwi od sypialni. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do
niej: “Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam
miłosierdzie i ocalił nas”.
5
Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać,
aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić:

“Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych,
i niech będzie uwielbione imię Twoje
na wieki przez wszystkie pokolenia!
Niech Cię uwielbiają niebiosa
i wszystkie Twoje stworzenia
po wszystkie wieki.

6
Tyś stworzył Adama,
i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję – Ewę,
jego żonę,
i z obojga powstał rodzaj ludzki.
I Ty rzekłeś:
Nie jest dobrze być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego.

7
A teraz nie dla rozpusty
biorę tę siostrę moją za żonę,
ale dla związku prawego.
Okaż mnie i jej miłosierdzie
i pozwól razem dożyć starości!”

8
I powiedzieli kolejno: “Amen, amen!”

9
A potem spali całą noc.
10
A Raguel wstał, zawołał swoje sługi do siebie,
a oni poszli, aby wykopać grób. Powiedział przy tym: “Żeby tylko on nie
umarł, bo staniemy się wtedy pośmiewiskiem i wzgardą”.
11
A gdy mieli już
grób wykopany, Raguel poszedł do domu i zawołał swoją żonę,
12
i rzekł:
“Poślij jedną ze służących, aby poszła zobaczyć, czy on żyje. A jeśli umarł,
to go pogrzebiemy, aby nikt się nie dowiedział”.
13
I wysłali służącą,
zapalili lampę i otworzyli drzwi. Potem ona weszła i zobaczyła ich, jak
leżeli i spali spokojnie razem.
14
A wychodząc służąca powiadomiła rodziców,
że on żyje i że nic złego im się nie dzieje.
15
Wtedy dziękowali Bogu
niebios i mówili:

“Bądź uwielbiony, Boże,
wszelkim czystym uwielbieniem!
Niech Cię wielbią po wszystkie wieki.

16
Bądź uwielbiony, ponieważ mnie ucieszyłeś
i nie stało się, jak przypuszczałem.
Postąpiłeś z nami
według wielkiego Twego miłosierdzia.

17
Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeś
nad dwoma jedynakami,
okaż im, Panie, miłosierdzie i ocal ich!
Pozwól im dokończyć życia w szczęściu i w łasce!”

18
Potem powiedział swoim sługom, aby grób zasypali, zanim nastanie poranek.

19
A żonie swojej polecił, aby wypiekła wiele chleba. On sam poszedł do
trzody, wziął dwa woły i cztery barany i polecił, aby je zabito. I zaczęto
je przyrządzać.
20
Potem zawołał Tobiasza i rzekł do niego: “Nie ruszysz się
stąd przed upływem czternastu dni, lecz pozostaniesz tu i będziesz jadł i
pił u mnie, i rozradujesz pogrążoną w smutku duszę mojej córki.
21
Potem weź
z całego mojego majątku połowę i wracaj w zdrowiu do ojca swego! A kiedy ja
umrę i moja żona, wasza będzie i druga połowa. Ufaj, synu, ja jestem twoim
ojcem i Edna jest twoją matką, i do ciebie należymy, i do twojej siostry od
teraz i na zawsze. Ufaj, dziecko!”

Zostaw wpis