Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 9)

Rafał odbiera dług od Gabaela

1
Potem zawołał Tobiasz Rafała i rzekł do niego:
2
“Bracie Azariaszu, weź ze
sobą czterech służących i dwa wielbłądy i jedź do Raga. Idź do Gabaela i
przekaż mu dokument, odbierz od niego pieniądze i weź go samego ze sobą na
wesele.
3

4
Ty wiesz bowiem, że ojciec liczy dni, i jeśli pozostanę jeden
dzień dłużej, bardzo go zasmucę. Ty wiesz, co Raguel przysiągł, i ja nie
mogę wykroczyć przeciw jego przysiędze”.
5
I wyruszył Rafał z czterema
sługami i dwoma wielbłądami do Raga w Medii i zatrzymali się u Gabaela. I
dał mu jego dokument, i opowiedział mu o Tobiaszu, synu Tobiasza, że
poślubił żonę i że zaprasza go na wesele. Wtedy Gabael wstał i zaczął liczyć
w jego obecności pieczętowane worki. I załadowali je.
6
I razem rano wstali
i przybyli na wesele. I przyszli do Raguela, i zastali Tobiasza siedzącego
przy stole. A on zerwał się i przywitał go. A Gabael zaczął płakać i złożył
mu życzenia, mówiąc do niego: “O szlachetny i dobry człowieku, synu męża
szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego i uczynnego. Niech Pan udzieli tobie i
żonie twojej błogosławieństwa niebieskiego i twemu ojcu, i matce twojej
żony! Błogosławiony niech będzie Bóg, że ja widzieć mogę Tobiasza, który tak
jest podobny do mojego krewnego”.

Zostaw wpis