Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 10)

1
I rzekł Pan do Mojżesza: “Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce
jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich,
2
i abyś
opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje
czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan”.
3
Mojżesz i Aaron
przybyli do faraona i rzekli do niego: “Tak powiedział Pan, Bóg
Hebrajczyków: Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść
lud mój, aby Mi służył.
4
Bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu
mego, to sprowadzę jutro szarańczę do twego kraju.
5
Okryje ona ziemię tak,
że nie będzie można widzieć ziemi, i pożre resztę, która została uratowana i
pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach
waszych.
6
Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich
Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy
się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego”. Potem odwrócił się [Mojżesz]
i wyszedł od faraona.
7
A słudzy faraona rzekli do niego: “Jak długo jeszcze
będzie ten dla nas nieszczęściem? Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu.
Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt?”
8
Zawołano Mojżesza i Aarona na powrót
do faraona, a ten rzekł do nich: “Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu.
Którzy to mają iść?”
9
Mojżesz odpowiedział: “Pójdziemy z naszymi dziećmi i
starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem; pójdziemy, bo mamy
obchodzić święto Pana”.
10
Odpowiedział im: “Niech Pan tak będzie z wami,
jak ja was i dzieci wasz wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze
zamierzenia.
11
Nie tak! Idźcie sami mężczyźni i oddajcie cześć Panu, jak
tegoście się domagali”. I wypędzono ich sprzed oblicza faraona.

12
Rzekł Pan do Mojżesza: “Wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby
ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinę ziemi,
wszystko, co pozostało po gradzie”.
13
I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad
ziemię egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień
i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę.
14
Szarańcza
przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak
licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy.
15
I pokryła
powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej
ilości. [Szarańcza] pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa,
który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z
roślinności polnej w całej ziemi egipskiej.

16
Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł:
“Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.
17
A teraz,
proszę, przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana, Boga waszego,
by usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć”.
18
I wyszedł [Mojżesz] od
faraona, i prosił Pana.
19
Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny,
który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. W całej ziemi
egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie.
20
Ale Pan uczynił upartym serce
faraona, i nie wypuścił [on] Izraelitów.

21
I rzekł Pan do Mojżesza: “Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie
ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności”.

22
Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi
egipskiej przez trzy dni.
23
Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł
wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w
swoich mieszkaniach.
24
Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: “Idźcie, oddajcie
cześć Panu, tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść
z wami”.
25
Odpowiedział Mojżesz: “Ty także musisz dać nam do rąk ofiary i
całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu.
26
Również bydło
nasze pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy
na ofiarę Panu, Bogu naszemu; a sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla
Pana, aż tam przyjdziemy”.
27
Pan uczynił upartym serce faraona i nie chciał
ich wypuścić.
28
I rzekł faraon: “Odejdź ode mnie! Strzeż się i nie zjawiaj
się już przede mną! Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz”.
29
I rzekł
Mojżesz do faraona: “Będzie, jak powiedziałeś. Nie zjawię się więcej przed
tobą”.

Zostaw wpis