Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 11)

Noc paschalna i wyjście z Egiptu

1
Pan rzekł do Mojżesza: “Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt.
Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie, nawet was wszystkich stąd
wypędzi.
2
Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda
kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote”.
3
A Pan
zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju
egipskim wielkiej czci tak u sług faraona, jak i u ludu.

4
Mojżesz powiedział: “Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt.
5
I
pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona,
który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest
zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.
6
Wtedy w całej ziemi
egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już
nie będzie.
7
U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na
bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a
Izraelitami.
8
Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie i oddadzą mi
pokłon, i powiedzą: Wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą. I potem
wyjdą”. Mojżesz płonąc gniewem wyszedł od faraona.

9
Pan rzekł do Mojżesza: “Nie usłucha was faraon, aby stały się
liczniejsze cuda w ziemi egipskiej”.
10
Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie
cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż
wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

Zostaw wpis