Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 2)

Urodzenie Mojżesza

1
Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z
kobiet z tegoż pokolenia.
2
Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc,
że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące.
3
A nie mogąc ukrywać go
dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy
w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki.
4
Siostra zaś jego stała
z dala, aby widzieć, co się z nim stanie.

5
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące
przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród
sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła.
6
A otworzywszy ją, zobaczyła
dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: “Jest on
spośród dzieci Hebrajczyków”.
7
Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona:
“Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która
by wykarmiła ci to dziecko?”
8
“Idź” – powiedziała jej córka faraona. Poszła
wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka.
9
Córka faraona tak jej
powiedziała: “Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to
zapłatę”. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je.
10
Gdy chłopiec
podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu
imię Mojżesz mówiąc: “Bo wydobyłam go z wody”.

Mojżesz w ziemi Madian

11
W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i
zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego
Hebrajczyka, jego rodaka.
12
Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a
widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku.
13
Wyszedł
znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do
winowajcy: “Czemu bijesz twego rodaka?”
14
A ten mu odpowiedział: “Któż cię
ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś
Egipcjanina?” Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: “Z całą pewnością sprawa się
ujawniła”.
15
Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić
Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i
zatrzymał się tam przy studni.

16
A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody
i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca.
17
Ale nadeszli pasterze i
odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce.
18

A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapytał je: “Dlaczego wracacie dziś
tak wcześnie?”
19
Odpowiedziały: “Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i
naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce”.
20
Rzekł wówczas do córek:
“A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby
pożywił się chlebem”.
21
Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a
ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę.
22
I urodziła mu syna, a on dał mu
imię Gerszom, bo mówił: “Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi”.

Pierwszy opis powołania Mojżesza

23
Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją
ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga.
24

I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem,
Izaakiem i Jakubem.
25
Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi.

Zostaw wpis