Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 24)

Zawarcie przymierza

1
I rzekł [Pan] do Mojżesza: “Wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i
siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka.
2
Mojżesz
sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim”.

3
Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie
Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: “Wszystkie słowa,
jakie powiedział Pan, wypełnimy”.
4
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa
Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił
dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela.
5
Potem
polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę
biesiadną z cielców.
6
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a
drugą połową krwi skropił ołtarz.
7
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał
ją głośno ludowi. I oświadczyli: “Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i
będziemy posłuszni”.
8
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: “Oto
krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych
słów”.

9
Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu
starszymi Izraela.
10
Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś
dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo.
11
Na wybranych
Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem
jedli i pili.

Tablice przykazań

12
Pan rzekł do Mojżesza: “Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam
ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć”.

13
Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę
Bożą.
14
Powiedział zaś tak do starszyzny: “Pozostańcie tu, aż wrócimy do
was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może
się zwrócić do nich”.
15
Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył.

16
Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni.
W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku.
17
A wygląd
chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry.

18
Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na
górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy.

Zostaw wpis