Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 27)

Ołtarz całopalenia

1
I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć
łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na trzy łokcie.
2

I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego
wzwyż, i pokryjesz go brązem.
3
I zrobisz popielnice do zsypywania
zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice.
Wszystkie te przybory wykonasz z brązu.
4
Z brązu też wykonasz kratę do
ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na czterech rogach zrobisz cztery
pierścienie.
5
Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała
do połowy ołtarza.
6
I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjowego i
pokryjesz je brązem.
7
A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą
one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go.
8
Uczynisz go z desek
tak, aby był wydrążony wewnątrz, według wzoru, jaki ci ukazałem na górze.

Dziedziniec

9
Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z
kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie,
10
a do tego
dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze
srebra.
11
Tak samo po stronie północnej zasłony będą sto łokci długie, a
ponadto dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i
klamry ze srebra.
12
Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona
będzie miała pięćdziesiąt łokci, a do tego dziesięć słupów i dziesięć
podstaw.
13
Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała
również pięćdziesiąt łokci.
14
Zasłony jednej bocznej ściany będą miały
piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy.
15
Zasłony zaś drugiej
ściany bocznej będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy.

16
Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z
fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną,
a do tego cztery słupy i cztery podstawy.

17
Wszystkie słupy dokoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne
klamry; haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu.
18
Długość
dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a
wysokość pięć łokci [z zasłonami] z kręconego bisioru i z podstawami z
brązu.
19
Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie
jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu.

Oliwa do świecznika

20
Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą,
wyciśniętą z oliwek, dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie
21
w
Namiocie Spotkania na zewnątrz zasłony, która jest przed Świadectwem. Aaron
zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Panem od
wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla
Izraelitów.

Zostaw wpis