Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 28)

Szaty kapłańskie

1
Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród
Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i
Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona.
2
I sprawisz szaty święte
Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie.
3
Porozmawiaj ze wszystkimi
wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby
sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan.
4

Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika
wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla
jego synów, aby Mi służyli jako kapłani.
5
A użyją na to złotych nici,
fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru.

Efod

6
Efod wykonają ze złotych nici i fioletowej i czerwonej purpury,
karmazynu oraz kręconego bisioru, jako dzieło biegłych tkaczy.
7
Będzie miał
dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych końcach.
8

A przepaska efodu, która się na nim winna znajdować, ma być wykonana tak
samo ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i
kręconego bisioru.
9
Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich
imiona synów Izraela.
10
Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć imion
pozostałych na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia.
11
Jak
rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów
Izraela i osadź je w złote oprawy.
12
Dwa te kamienie umieścisz na obu
naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił
Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach – dla pamięci.
13
Umieścisz je
w złotych obszyciach.
14
Dwa też łańcuszki z czystego złota przygotujesz
jako kręcone sznurki, a wykonane sznurki osadzisz w obszyciach.

Pektorał

15
Uczynisz też pektorał do zasięgania wyroczni; a wykonają go biegli
tkacze w ten sam sposób jak efod: ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej
purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru.
16
Będzie kwadratowy i we dwoje
złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła jedną piędź.
17

Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie rubin,
topaz i szmaragd,
18
w drugim rzędzie granat, szafir i beryl,
19
w trzecim
rzędzie opal, agat i ametyst,
20
a wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit,
onyks i jaspis. Będą osadzone w oprawie ze złota w odpowiednich rzędach.
21

Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela: będzie ich dwanaście według ich
imion; będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem, według dwunastu
pokoleń.
22
Uczynisz do pektorału łańcuszki skręcone na kształt sznurka ze
szczerego złota.
23
Uczynisz też do pektorału dwa złote pierścienie i
przyprawisz oba te pierścienie na obu [górnych] końcach pektorału.
24
Dwa
złote sznury przewleczesz przez oba pierścienie na obu [górnych] końcach
pektorału.
25
Oba zaś drugie końce obydwu sznurów przyszyjesz do obu opraw i
przywiążesz do przedniego naramiennika efodu.
26
Potem wykonasz jeszcze dwa
inne pierścienie – i przyszyjesz je na dwóch [dolnych] końcach pektorału u
jego brzegu po stronie wewnętrznej, zwróconej do efodu.
27
W końcu wykonasz
jeszcze dwa inne złote pierścienie i przyszyjesz je do obu naramienników
efodu po zewnętrznej stronie u dołu, w miejscu spięcia efodu z przepaską.
28

Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z
fioletowej purpury, tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł
się przesunąć ze swego miejsca na efodzie.
29
W ten sposób Aaron będzie
nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni,
na swym sercu, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, aby pamiętał przed
Panem ustawicznie.
30
Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz urim i
tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I
tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim [pektorał] do zasięgania
wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana.

Suknia arcykapłańska

31
Pod efod zrobisz suknię, całą z fioletowej purpury.
32
I będzie miała
w środku otwór na głowę i obszywkę dokoła otworu, wykonaną przez tkacza, jak
przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła.
33
Na dolnych jej brzegach
dokoła przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z
karmazynu, i dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła.

34
Dzwonek złoty i jabłko granatu będą następowały na przemian dokoła na
dolnych krajach sukni.
35
I będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia
służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego przed
oblicze Pana i gdy będzie wychodził – aby nie umarł.

Diadem na tiarze

36
I zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się
ryje na pieczęci: “Poświęcony dla Pana”.
37
I zwiążesz go sznurem z
fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary
był umieszczony.
38
I będzie on na czole Aarona, ponieważ Aaron poniesie
uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici, i przy
wszystkich świętych darach. A będzie na jego czole ciągle dla zjednania mu
łaski w oczach Pana.
39
I utkasz suknię z bisioru, i zrobisz tiarę z bisioru
i pas, który będzie tkaniną wielobarwnie wyszywaną.

Odmienny ubiór kapłanów

40
Także dla synów Aarona zrobisz tunikę i uczynisz im pasy oraz mitry
na cześć i ku ozdobie.
41
I ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów jego
razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i
poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani.
42
I uczynisz im spodnie
lniane, aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała.
43
I będą je
nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania lub
będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w Miejscu Świętym, aby nie
ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki
dla niego i dla potomków jego po nim.

Zostaw wpis