Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 3)

1
Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów,
zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej
Horeb.
2
Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka
krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

3
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: “Podejdę, żeby się przyjrzeć temu
niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?”
4
Gdy zaś Pan ujrzał,
że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze
środka krzewu: “Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział: “Oto jestem”.
5

Rzekł mu [Bóg]: “Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na
którym stoisz, jest ziemią świętą”.
6
Powiedział jeszcze Pan: “Jestem
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz
zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

7
Pan mówił: “Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i
nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.
8

Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce
Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.
9
Teraz oto
doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o
cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie.
10
Idź przeto teraz, oto posyłam
cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”.
11
A Mojżesz
odrzekł Bogu: “Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić
Izraelitów z Egiptu?”
12
A On powiedział: “Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla
ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z
Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze”.

13
Mojżesz zaś rzekł Bogu: “Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg
ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego
imię, to cóż im mam powiedzieć?”
14
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: “JESTEM,
KTÓRY JESTEM”. I dodał: “Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do
was”.
15
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: “Tak powiesz Izraelitom: “JESTEM, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To
jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
16

Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział:
Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie.
17
Postanowiłem
więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem Kananejczyka,
Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w
mleko i miód”.
18
Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z
Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się
objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli
ofiary Panu, Bogu naszemu.
19
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść
z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną.
20
Wyciągnę przeto
rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was.
21

Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie
pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić.
22
Każda bowiem kobieta
pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń
oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan”.

Zostaw wpis