Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 33)

1
Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: “Idź i wyrusz stąd ty i lud, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam ją twojemu potomstwu.
2
I
wyślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę,
Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę.
3
I <zaprowadzę cię> do ziemi opływającej w
mleko i miód, ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze,
ponieważ jesteś ludem o twardym karku”.
4
A lud słysząc te twarde słowa,
przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie.
5
Wtedy rzekł Pan do
Mojżesza: “Powiedz Izraelitom: Jesteście ludem o twardym karku, i jeślibym
przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Odrzuć przeto
ozdoby twe, a Ja zobaczę, co mam uczynić z tobą”.
6
Izraelici zdjęli z
siebie ozdoby przed odejściem z góry Horeb.

7
Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem
Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu
Spotkania, który był poza obozem.
8
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu,
cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż
wszedł do namiotu.
9
Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup
obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem.

10
Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud
stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu.
11
A Pan rozmawiał
z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał
Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał
się z wnętrza namiotu.

Modlitwa Mojżesza

12
Mojżesz rzekł znów do Pana: “Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a
nie pouczyłeś mię, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie: “Znam
cię po imieniu i jestem ci łaskawy”.
13
Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj
mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten
naród jest Twoim ludem”.
14
[Pan] powiedział: “Jeśli Ja osobiście pójdę, czy
to cię zadowoli?”
15
Mojżesz rzekł wtedy: “Jeśli nie pójdziesz sam, to
raczej zakaż nam wyruszać stąd.
16
Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz
nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to
będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na
ziemi?”
17
Pan odpowiedział Mojżeszowi: “Uczynię to, o co prosisz, ponieważ
jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu”.

18
I rzekł [Mojżesz]: “Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę”.
19
[Pan]
odpowiedział: “Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż
Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba”.
20
I
znowu rzekł: “Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek
nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu”.
21
I rzekł jeszcze
Pan: “Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale.
22
Gdy przechodzić będzie moja
chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż
przejdę.
23
A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie
nie ukażę”.

Zostaw wpis