Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 38)

1
I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć
łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na trzy łokcie wysoki.
2
I uczynił
rogi na czterech narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego, i pokrył je
brązem.
3
I sporządził sprzęty do ołtarza, jak popielnice, łopatki,
kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego sprzęty sporządził z
brązu.
4
Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego
krawędzi od dołu aż do połowy wysokości.
5
Nad kratą zaś z brązu odlał
cztery pierścienie na drążki na czterech rogach.
6
Zrobił zaś te drążki z
drzewa akacjowego i pokrył je brązem.
7
I włożył te drążki do pierścieni
znajdujących się po bokach ołtarza, aby go na nich przenosić. Uczynił zaś go
z desek, tak aby wewnątrz był wydrążony.
8
I uczynił kadź z brązu z podstawą
również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu
do namiotu.

9
Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej:
zasłony dziedzińca były z kręconego bisioru, długie na sto łokci,
10
a
dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw było z brązu, oraz haczyki i klamry
ze srebra.
11
Po stronie północnej zasłony były długie na sto łokci, a
ponadto [uczyniono] dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz
haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra.
12
Po stronie zachodniej
zasłona miała pięćdziesiąt łokci, a do tego uczyniono dziesięć słupów i
dziesięć podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra.
13
Po
stronie wschodniej [zasłona] miała również pięćdziesiąt łokci.
14
Zasłony na
jedną ścianę boczną miały po piętnaście łokci, a do tego miały trzy słupy i
trzy podstawy.
15
Zasłony zaś na drugą ścianę boczną wynosiły piętnaście
łokci, a do tego miały też trzy słupy i trzy podstawy.
16
Wszystkie zasłony
tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane z bisioru kręconego,
17
a
podstawy do słupów były z brązu, haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze
srebra, także głowice ich były pokryte srebrem. Wszystkie słupy dziedzińca
miały srebrne klamry.
18
Zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej
i czerwonej purpury, karmazynu i z kręconego bisioru, wielobarwnie
wyszywana, i miała dwadzieścia łokci szerokości i pięć łokci wysokości,
zgodnie z rozmiarami [innych] zasłon dziedzińca.
19
Cztery słupy do niej i
ich podstawy były wykonane z brązu, a haczyki przy nich ze srebra, pokrycie
ich głowic oraz klamry były ze srebra.
20
Wszystkie paliki dziedzińca
przybytku były z brązu.

21
Oto obliczenie wydatków na przybytek: na Przybytek Świadectwa, który
na rozkaz Mojżesza wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona
kapłana.
22
A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykonał
wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza,
23
a z nim [pracował] Oholiab,
syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz wielobarwnie
wyszywający przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz
bisioru.
24
Zużyli zaś wszystkiego złota na roboty przy budowie przybytku
dwadzieścia dziewięć talentów z ofiar złożonych gestem kołysania i
siedemset trzydzieści syklów, według wagi sykla przybytku.
25
A srebra od
spisanych w zgromadzeniu było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt
pięć syklów według wagi sykla przybytku.
26
Jeden beka, czyli na głowę pół
sykla według wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, którzy podlegali
spisowi, począwszy od lat dwudziestu i wzwyż, czyli od sześciuset trzech
tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn.
27
Sto talentów srebra zużyto na
odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zasłon, sto talentów na sto
podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę.
28
Z tysiąca siedmiuset
siedemdziesięciu pięciu [syklów] zrobiono haczyki do słupów i pokrycie na
ich głowice i opatrzono je klamrami.
29
Brązu zaś, który złożono w ofierze
gestem kołysania, było siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta
syklów.
30
Odlano z niego podstawy do bramy wejściowej do Namiotu Spotkania,
ołtarz z brązu z kratą brązową na nim oraz wszelki sprzęt ołtarza,
31

podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki
przybytku i wszystkie paliki dziedzińca.

Zostaw wpis