Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 39)

Wykonanie szat kapłańskich

1
Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do [pełnienia] służby w przybytku
z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty
święte dla Aarona, jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.
2
Wykonali efod ze
złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz z kręconego bisioru.

3
Wykuli przeto cienkie blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby je można
wpleść we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz bisior, sposobem
biegłego tkacza.
4
Zrobili również dwa naramienniki spięte ze sobą, a spięte
na obu [górnych] końcach.
5
A przepaska efodu, która się na nim znajduje,
była wykonana tak samo [z nici] ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury,
z karmazynu i z kręconego bisioru, jak to nakazał Pan Mojżeszowi.
6
Obrobili
też kamienie onyksowe, osadzone w złote oprawy, z wykutymi na nich, na wzór
pieczęci, imionami synów Izraela.
7
Umieścili je na obu naramiennikach efodu
jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak nakazał Pan Mojżeszowi.

8
Uczynili też pektorał, wykonany przez biegłych tkaczy w ten sam sposób
jak efod [z nici] ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i
z kręconego bisioru.
9
Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość
wynosiły jedną piędź. Był on podwójnie złożony.
10
Umieścili na nim cztery
rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd;
11
w
drugim rzędzie granat, szafir i beryl;
12
w trzecim rzędzie opal, agat,
ametyst;
13
wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Były
osadzone w oprawach ze złota w odpowiednich rzędach.
14
Kamienie te
otrzymały imiona dwunastu synów Izraela; było ich dwanaście według ich
imion; były ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem według dwunastu
pokoleń.
15
Wykonali do pektorału dwa łańcuszki skręcone na kształt sznura
ze szczerego złota.
16
Wykonali też do pektorału dwie złote oprawy i dwa
złote pierścienie, i przymocowano oba te pierścienie na obu końcach
pektorału.
17
Dwa złote sznury przewlekli przez oba pierścienie na obu
końcach pektorału.
18
Oba zaś drugie końce obydwu sznurów przyszyli do obu
opraw i przywiązali je do przedniego naramiennika efodu.
19
Wykonali dwa
złote pierścienie i przymocowali je do obu [górnych] końców pektorału.
20

Wreszcie wykonali jeszcze dwa inne złote pierścienie i przyszyli je do obu
naramienników efodu na zewnętrznej stronie, w miejscu spięcia efodu z
przepaską.
21
Potem związali pierścienie pektorału z pierścieniami efodu
sznurem z fioletowej purpury tak, aby pektorał leżał na przepasce efodu i
nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak nakazał Pan
Mojżeszowi.

22
Zrobili też suknię pod efod całą utkaną z fioletowej purpury.
23
I
miała w środku otwór na głowę z obszywką dokoła otworu, jak przy otworze
pancerza, aby się nie rozdarła.
24
Na dolnych jej krajach przyszyli jabłka
granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego
<bisioru>.

25
Zrobili także dzwonki ze szczerego złota i przyszyli je między jabłkami
granatu wokoło.
26
Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian
dokoła [dolnego] kraju sukni, przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak
to nakazał Pan Mojżeszowi.

27
Zrobili także tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synów,
28
oraz
tiarę z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru kręconego
29

oraz pas z bisioru kręconego, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu,
wielobarwnie wyszywany, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
30
I zrobili też diadem
ze szczerego złota, i wyrzeźbili na nim, jak się rzeźbi na pieczęci:
“Poświęcony dla Pana”.
31
I przywiązali go sznurem z fioletowej purpury tak,
aby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony, jak Pan
nakazał Mojżeszowi.

32
Tak wykonano wszelką robotę około budowy Namiotu Spotkania. Izraelici
wykonali zaś wszystko tak, jak to nakazał Pan Mojżeszowi: tak wykonali.
33
I
oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski,
poprzeczki, słupy, podstawy,
34
nakrycia, jedne ze skór baranich barwionych
na czerwono, a drugie ze skór delfinów, oraz przykrywającą zasłonę,
35
Arkę
Świadectwa z drążkami, przebłagalnię,
36
stół ze wszystkimi należącymi do
niego sprzętami i chlebami pokładnymi,
37
i świecznik ze szczerego [złota] z
lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do
niego, i olej do oświetlenia,
38
także ołtarz złoty i olej do namaszczania,
pachnące kadzidło oraz zasłonę przy wejściu do namiotu,
39
ołtarz z brązu
wraz z kratą z brązu i drążkami oraz wszystkie jego przybory, kadź i jej
podstawę.
40
Zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy
wejściu do dziedzińca, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do
służby w przybytku i w Namiocie Spotkania.
41
Szaty z drogocennej tkaniny do
posługi w przybytku, szaty święte dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów
do sprawowania czynności kapłańskich.
42
Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też
wykonali wszystko Izraelici.
43
Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko
wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa.

Zostaw wpis