Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 1)

Tajemnica mądrości

1
Cała mądrość od Boga pochodzi,
jest z Nim na wieki.

2
Piasek morski, krople deszczu
i dni wieczności któż może policzyć?

3
Wysokość nieba, szerokość ziemi,
przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?

4
Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość,
rozum roztropności od wieków.

6
Korzeń mądrości komuż się objawił,
a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?

8
Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje,
siedzący na swym tronie.

9
To Pan ją stworzył,
przejrzał, policzył
i wylał na wszystkie swe dzieła,

10
na wszystkie stworzenia według swego daru,
a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.

Bojaźń Boża

11
Bojaźń Pańska to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.

12
Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i długie życie.

13
Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu,
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.

14
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie
matki.

15
Założyła u ludzi fundament wieczny,
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.

16
Pełnia mądrości to bać się Pana,
który upoi ich owocami swoimi.

17
Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
a spichlerze swymi płodami.

18
Koroną mądrości – bojaźń Pańska,
dająca pokój i czerstwe zdrowie.

19
<A [Pan] ją przejrzał, policzył>.
Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał,
i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.

20
Korzeń mądrości to bać się Pana,
a gałęzie jej – długie życie.

Cierpliwość i opanowanie siebie

22
Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony,
przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.

23
Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.

24
Do czasu będzie ukrywać swoje słowa,
a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.

Mądrość i prawość charakteru

25
W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy,
w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę.

26
Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania,
a Pan cię nią obdarzy.

27
Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana,
a w wierności i łagodności ma On upodobanie.

28
Bądź posłuszny bojaźni Pana
i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym!

29
Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi
i zwróć uwagę na swoje wargi!

30
Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł
i nie sprowadził hańby na swoją duszę.
Pan odkryje wszystkie twe tajniki
i pośród zgromadzenia cię poniży,
dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni Pańskiej,
a serce twe pełne jest zdrady.

Zostaw wpis