Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 11)

Nie kieruj się pozorami

1
Mądrość biednego podniesie mu głowę
i posadzi go między możnymi.

2
Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy
ani się nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu.

3
Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń,
lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.

4
Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa,
a w dniu twej chwały nie bądź zarozumiały:
zdumiewające są bowiem dzieła Pana
i zakryte sprawy Jego przed ludźmi.

5
Wielu poniżonych zasiadło na tronie,
i ten, o którym nikt nie myślał, nosił koronę.

6
Wielu panujących bardzo zelżono
i władców wydano w ręce obcych.

Potrzeba rozwagi

7
Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz,
najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany.

8
Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz,
a w środek mów nie wpadaj!

9
Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest konieczna,
i nie mieszaj się do sporów grzeszników!

10
Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw,
bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody.
I choćbyś pędził, nie dopędzisz,
a uciekając nie uciekniesz.

Ufność w Panu

11
Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy,
a tym bardziej pozostaje w tyle.

12
Niejeden słaby potrzebuje pomocy,
brak mu sił i obfituje w biedę,
lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą,
wydźwignie On go z nędzy

13
i podniesie mu głowę,
a wielu zdumieje się tym, co go spotkało.

14
Dobra i niedole, życie i śmierć,
ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana.

17
Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych,
a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście.

18
Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością,
a oto udział jego w nagrodzie:

19
gdy powie: “Znalazłem odpoczynek
i teraz mogę żyć z moich dostatków” –
nie wie, ile czasu minie,
a zostawi je innym i umrze.

20
Trwaj w przymierzu twoim i bądź mu oddany,
a wypełniając je zestarzej się!

21
Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika,
ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie,
albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana
natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego.

22
Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych
i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo.

23
Nie mów: “Czego potrzebuję
i jakie dobra mam mieć od tej chwili?”

24
Nie mów: “Wystarczam sam sobie
i jakież zło może mnie obecnie spotkać?”

25
W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach,
a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności.

26
A dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci
oddać człowiekowi według jego postępowania.

27
Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt,
a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka.

28
Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym,
gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża.

Roztropna ostrożność

29
Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka,
różnorodne są bowiem podstępy oszusta.

30
Jak złowiona kuropatwa w klatce,
tak serce pysznego:
jak szpieg wypatruje on słabe strony,

31
podając dobre rzeczy za złe, przygotowuje zasadzkę
i najlepszym twym zaletom przygania.

32
Przez iskrę węgiel napełnia się ogniem,
a człowiek niegodziwy czyha na krew.

33
Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości,
by nie sprowadził na ciebie hańby niezatartej.

34
Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie
i oddali cię od twoich najbliższych.

Zostaw wpis