Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 15)

1
Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił,
a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość.

2
Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego
i jak młoda małżonka go przyjmie.

3
Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wodą mądrości.

4
Oprze się on na niej i nie upadnie,
zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.

5
Wywyższy ona go ponad jego bliskich
i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.

6
Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia,
i wieczne imię odziedziczy.

7
Bezrozumni ludzie jej nie posiądą
i nie będą jej widzieli grzesznicy.

8
Daleka jest od pychy,
a kłamcy o niej nie przypomną sobie.

9
W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny,
ponieważ nie od Pana pochodzi.

10
Albowiem tylko mędrzec hymn pochwalny wypowie,
a Pan nim pokieruje.

Wolność ludzka

11
Nie mów: “Pan sprawił, że zgrzeszyłem”,
czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił.

12
Nie mów: “On mnie w błąd wprowadził”,
albowiem On nie potrzebuje grzesznika.

13
Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne,
i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją,
mieli z tym styczność.

14
On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.

15
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest <Jego> upodobaniem.

16
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

17
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.

18
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.

19
Oczy Jego patrzą na bojących się Go –
On sam poznaje każdy czyn człowieka.

20
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Zostaw wpis