Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 19)

1
Robotnik pijak nie wzbogaci się,
a kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie.

2
Wino i kobiety wykoleją mądrych,
a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny;

3
padnie łupem zgnilizny i robaków
i zatraci się dusza zuchwała.

Roztropność w mowie

4
Człowiek łatwowierny jest lekkomyślny,
a kto grzeszy, wyrządza krzywdę swej duszy.

5
Kto ma zadowolenie ze swych namiętności, będzie potępiony,

6
a kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczęścia.

7
Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych,
a nic na tym nie stracisz.

8
Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi,
i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!

9
Gdyż wysłuchają, ale unikać cię będą,
a w swoim czasie okażą ci nienawiść.

10
Posłyszałeś słowo? Niech umrze z tobą!
Nie obawiaj się – nie rozsadzi ciebie.

11
Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści
jak rodząca z powodu dziecięcia.

12
Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie,
tak słowa we wnętrzu głupiego.

13
Upomnij przyjaciela, aby tak nie czynił,
a jeśliby uczynił, by już nie powtórzył czynu.

14
Upomnij bliźniego, aby tak nie mówił,
a jeśliby już powiedział, aby nie powtarzał.

15
Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa,
i nie wierz każdemu słowu!

16
Czasem się ktoś poślizgnął, ale nieświadomie,
i któż nie zgrzeszył swym językiem?

17
Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz,
i daj miejsce Prawu Najwyższego.

Prawdziwa i fałszywa mądrość

20
Cała mądrość – bojaźń Pana,
a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa.

22
Nie jest mądrością znajomość złego
i nie ma roztropności, gdzie się słucha rady grzeszników.

23
Jest przemyślność, a jednak budzi wstręt,
i bywa głupi, który źle na mądrości wychodzi.

24
Lepszy jest mniej zdolny, ale bojący się Pana,
niż bardzo mądry, co przekracza Prawo.

25
Jest wybitna przemyślność, a jednak jest niegodziwa,
a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić słuszność.

26
Jest przewrotny, skrzywiony ze smutku,
a wewnątrz pełen fałszu,

27
ukrywa twarz, udaje głuchego,
aby, gdy nie będzie poznany, wziąć górę nad tobą;

28
a jeśli słabość sił powstrzymuje go od grzeszenia,
gdy znajdzie sposobność, będzie źle czynił.

29
Mąż bywa poznany z wejrzenia,
z wyglądu twarzy poznaje się rozumnego.

30
Ubranie męża, uśmiech ust
i chód jego mówią o nim, kim jest.

Zostaw wpis