Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 2)

Bojaźń Boża w doświadczeniach

1
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!

2
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!

3
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.

4
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!

5
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.

6
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!

7
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.

8
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.

9
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!

10
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
któż zaufał Panu, a został zawstydzony?
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

11
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

12
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.

13
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.

14
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość:
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?

15
Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom,
a miłujący Go pójdą Jego drogami.

16
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.

17
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.

18
Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi:
jaka jest bowiem Jego wielkość,
takie też i miłosierdzie.

Zostaw wpis