Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 20)

Roztropne mówienie i milczenie

1
Bywa upomnienie, ale nie w porę,
niejeden milczy, a jednak jest mądry.

2
O ileż lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie.

3
Kto uznaje swój błąd, ustrzeże się szkody.

4
Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa,
tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą.

5
Niejeden milczący został uznany za mądrego,
a innego skutkiem wielomówstwa znienawidzono.

6
Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć,
a drugi milczy, gdyż umie [czekać na] stosowną chwilę.

7
Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej,
a chełpliwy i głupi ją lekceważy.

8
Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie,
a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść.

Dziwne sprzeczności

9
Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście,
a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę.

10
Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku,
i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść.

11
Zdarza się poniżenie z powodu chwały,
a znajdzie się taki, który po uniżeniu podniesie głowę.

12
Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze,
a płaci za to siedem razy więcej.

13
Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość,
a uprzejmości głupich będą wzgardzone.

14
Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci pożytku,
ma on bowiem wiele oczu, zamiast jednego;

15
mało on daje, a wymawia wiele,
otwiera swe usta jak herold,
dzisiaj pożycza, a jutro żądać będzie zwrotu:
obrzydły jest taki człowiek!

16
Głupiec powiada: “Nie mam przyjaciela
i nie ma wdzięczności za moje dobrodziejstwa,

17
ci, którzy jedzą mój chleb, mają złośliwy język”.
Ileż razy i jakże wielu śmiać się z niego będzie!

Panuj nad językiem!

18
Lepiej się potknąć na gruncie pod nogami niż o [wybryk] języka;
tak więc na złych upadek przyjdzie prędko.

19
Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie,
będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania.

20
Przysłowie [usłyszane] z ust głupiego będzie odrzucone,
nie wypowie go bowiem w chwili stosownej.

21
Niejednego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia
i nie ma on wyrzutów sumienia w czasie swego odpoczynku.

22
Niejeden z powodu wstydu gubi swoją duszę
i zatraca ją przez wzgląd na głupiego.

23
Niejeden też z powodu wstydu zrobił obietnicę przyjacielowi
i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem.

Kłamstwo

24
Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka
i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych.

25
Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje,
obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku.

26
Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy,
a hańba stale ciąży na nim.

27
Mędrzec wsławia się swoją mową,
a człowiek rozumny podoba się władcom.

28
Kto uprawia ziemię, podwyższy swe sterty,
a kto się podoba władcom, zmaże przestępstwa.

29
Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych
i jak kaganiec na ustach tłumią nagany.

30
Mądrość ukryta i skarb niewidoczny,
jakiż pożytek z obojga?

31
Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę,
niż ten, co tai swą mądrość.

Zostaw wpis