Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 29)

Pożyczka

1
Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu,
a kto wspomaga go swą ręką, wypełnia przykazania.

2
Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie,
a także oddaj mu w swoim czasie;

3
dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania,
a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował.

4
Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną
i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli.

5
Do czasu, zanim otrzyma, całuje jego ręce
i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem;
ale się ociąga, gdy przyjdzie pora zwrotu,
i oddaje w zamian słowa niezadowolenia
i na złe czasy się skarży.

6
Jeśli zaś zdoła, zwróci zaledwie połowę,
i należy uważać to za rzecz znalezioną;
a jeśli nie będzie mógł, pozbawi go pieniędzy,
uczyni go sobie bez powodu wrogiem,
odda mu przekleństwa i obelgi
i zamiast czci, zapłaci mu zelżywością.

7
Wielu się więc powstrzymuje nie z powodu złego usposobienia,
ale z obawy, by nie tracić na próżno.

Jałmużna

8
Poza tym bądź dla biednego łaskawy
i nie daj mu długo czekać na jałmużnę!

9
Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu
i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami!

10
Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela,
niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem.

11
Umieść skarb twój według przykazań Najwyższego,
a korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto.

12
Zamknij jałmużnę w spichlerzach twoich,
a ona wybawi cię z każdego nieszczęścia.

13
Lepiej niż tarcza mocna, niżeli ciężka włócznia
za ciebie walczyć będzie z wrogiem.

Poręka

14
Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego,
i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił.

15
Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela,
dał bowiem życie swoje za ciebie.

16
Grzesznik za nic sobie ma dobrodziejstwa poręczyciela
i bez wdzięczności w sercu odtrąca swego wybawcę.

17
Ręczenie zgubiło wielu uczciwych
i wstrząsnęło nimi jak morska fala.

18
Ludzi możnych wypędziło z kraju,
tak że zabłądzili między obce narody.

19
Grzesznik, który narzuca się z ręczeniem,
goniąc za zyskiem, popadnie pod wyroki sądowe.

20
Pomagaj bliźniemu według swej możności,
a uważaj na siebie, abyś i ty nie upadł.

Gościnność

21
Pierwsze potrzeby życia: woda, chleb, odzienie
i dom, by osłonić nagość.

22
Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic
niż wspaniałe uczty u obcych.

23
Bądź zadowolony, czy masz mało czy dużo,
a nie posłyszysz wymówek, że jesteś przybyszem.

24
Przykre to życie chodzić od domu do domu,
a tam, gdzie mieszkasz jako obcy, ust nie otworzysz.

25
Choć przyjmiesz kogoś do stołu i dasz pić, bez otrzymania podzięki
posłyszysz przykre słowa:

26
“Chodź, przybyszu, przygotuj stół,
a jeśli co masz w ręku, nakarm mnie!

27
Przybyszu, zrób miejsce godniejszemu,
brat w gościnę przybył do mnie, potrzebuję mieszkania”.

28
Ciężkie są dla człowieka rozumnego
obelgi wierzyciela i wymawianie gościny.

Zostaw wpis