Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 39)

1
Inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada
do rozważania Prawa [Boga] Najwyższego.
Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych,
a czas wolny poświęci proroctwom.

2
Zachowa opowiadania ludzi znakomitych
i wnikać będzie w tajniki przypowieści -

3
wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów
i zajmować się będzie zagadkami przypowieści.

4
Znakomitościom będzie oddawał usługi
i pokaże się przed panującymi.
Przebiegać będzie ziemię obcych narodów,
bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi.

5
Postara się pilnie, by od samego ranka zwrócić się
do Pana, który go stworzył,
i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę.
Otworzy usta swe w modlitwie
i błagać będzie za swoje grzechy.

6
Jeżeli Pan Wielki zechce,
napełni go duchem rozumu,
on zaś słowa mądrości swej jakby deszcz wyleje
i w modlitwie wychwalać Go będzie.

7
Sam pokieruje swoją radą i rozumem,
nad ukrytymi Jego tajemnicami zastanawiać się będzie.

8
Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania
i Prawem Przymierza Pana chlubić się będzie.

9
Wielu chwalić będzie jego rozum
i na wieki nie będzie zapomniany,
nie zatrze się pamięć o nim,
a imię jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie.

10
Mądrość jego opowiadać będą narody,
a zgromadzenie wychwalać go będzie.

11
Za życia zostawi imię [większe] niż tysiąc [innych],
które po śmierci jeszcze wzrośnie.

Wezwanie do chwalenia Pana

12
Jeszcze, zastanowiwszy się, mówić będę,
albowiem mam wiele myśli, jak księżyc w pełni.

13
Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się
jak róża rosnąca nad strumieniem wody!

14
Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło,
rozwińcie się jak kwiat lilii,
podnieście głos i śpiewajcie pieśń,
wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!

15
Oddajcie chwałę Jego imieniu!
Podziękujcie Mu przez wysławianie
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych!
A tak powiecie w dziękczynieniu:

16
Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany.
Nie można mówić: “Cóż to? Dlaczego tamto?”
Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie.

17
Na Jego wezwanie woda stanęła jak spiętrzony wał,
a na słowo ust Jego powstały niezmierzone oceany.

18
Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba,
i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą.

19
Czyny wszystkich ludzi są przed Nim
i nic nie może się ukryć przed Jego oczami.

20
On wzrokiem sięga od wieku do wieku
i nic nie jest dla Niego dziwne.

21
Nie można mówić: “Cóż to? Dlaczego tamto?”
Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu.

22
Błogosławieństwo Jego jak rzeka pokryło suchą ziemię
i napoiło ją jak potop.

23
Gniew zaś Jego wypędził narody
i obrócił miejsca nawodnione w słoną pustynię.

24
Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste,
tak dla bezbożnych pełne przeszkód.

25
Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych,
tak zło – dla grzeszników.

26
Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka – to:
woda, ogień, żelazo i sól,
mąka pszenna, mleko i miód,
krew winogron, oliwa i odzienie:

27
wszystko to służy bogobojnym ku dobremu,
grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście.

28
Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty,
gniewem swym wzmocnił On ich smagania,
w czasie zniszczenia wywierają swą siłę
i uśmierzają gniew Tego, który je stworzył.

29
Ogień, grad, głód i śmierć –
wszystko to w celu pomsty zostało stworzone.

30
Kły dzikich zwierząt, skorpiony i żmije,
miecz mściwy – ku zagładzie bezbożnych -

31
radują się Jego rozkazem,
gotowe są na ziemi służyć według potrzeby –
i gdy przyjdzie czas, nie przekroczą polecenia.

32
Dlatego od początku byłem o tym przekonany,
przemyślałem i na piśmie zostawiłem:

33
wszystkie dzieła Pana są dobre,
w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.

34
Nie można mówić: “To od tamtego gorsze”,
albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.

35
A teraz ustami i z całego serca śpiewajcie
i wychwalajcie imię Pana!

Zostaw wpis