Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 4)

1
Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia
i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem!

2
Nie dręcz duszy głodnego
i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku!

3
Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj
i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego!

4
Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu,
a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy!

5
Nie odwracaj oka od proszącego
i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał.

6
Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy,
Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.

7
Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu,
a przed władcą skłaniaj głowę!

8
Nakłoń ucha swego biednemu
i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!

9
Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego,
a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym!

10
Bądź ojcem dla sierot,
jakby mężem dla ich matki,
a staniesz się jakby synem Najwyższego,
i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka.

Zasady postępowania Mądrości

11
Mądrość wywyższa swych synów
i ma pieczę o tych, którzy jej szukają.

12
Kto ją miłuje, miłuje życie,
a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.

13
Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę,
a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.

14
Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu,
a miłujących ją Pan będzie miłował.

15
Kto jej słucha, sądzić będzie narody,
a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.

16
Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy
i posiadać ją będą jego pokolenia.

17
W początkach powiedzie go trudnymi drogami,
bojaźnią i strachem go przejmie,
dręczyć go będzie swoją nauką,
aż nabierze zaufania do jego duszy
i wypróbuje go przez swe nakazy;

18
następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go,
i odkryje mu swe tajemnice.

19
A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go
i odda w moc jego upadku.

Wstyd i wzgląd ludzki

20
Uważaj na okoliczności i strzeż się złego,
a nie będziesz się wstydził samego siebie.

21
Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza,
i wstyd, który jest chwałą i łaską.

22
Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy
i nie wstydź się aż tak, by to było twoim upadkiem.

23
Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba,

24
mądrość bowiem poznaje się z mowy,
a naukę – ze słów języka.

25
Nie sprzeciwiaj się prawdzie,
ale wstydź się swej nieumiejętności!

26
Nie wstydź się wyznać swych grzechów,
a nie zmagaj się z prądem rzeki!

27
Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim
i nie kieruj się względem na osobę władcy.

Prawda i dobroć

28
Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę,
a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

29
Nie bądź odważny w języku,
a gnuśny i leniwy w swych czynach.

30
Nie bądź jak lew we własnym domu:
nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.

31
Nie miej ręki wydłużonej do brania,
a do dawania – skróconej.

Zostaw wpis