Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 47)

Natan i Dawid

1
Po nim powstał Natan,
aby być prorokiem za dni Dawida.

2
Jak tłuszcz się oddziela od ofiar dziękczynnych,
tak Dawid – od synów Izraela.

3
Z lwami igrał jakby z koźlętami
i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec.

4
Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma
i nie usunął hańby ludu,
gdy podniósł rękę i kamieniem z procy
obalił pychę Goliata?

5
Wezwał bowiem Pana Najwyższego,
który dał prawicy jego taką siłę,
że zgładził człowieka potężnego w walce
i wywyższył moc swego ludu.

6
Tak wysławiano go po dziesięć tysięcy razy
i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana,
przynosząc mu koronę chwały.

7
Albowiem starł nieprzyjaciół znajdujących się wokół,
zniszczył wrogich Filistynów
i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego.

8
Każdym swym czynem oddał chwałę
Świętemu i Najwyższemu; słowami uwielbienia
z całego serca swego śpiewał hymny
i umiłował Tego, który go stworzył.

9
Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy
i mile płynął dźwięk ich głosów;

10
świętom nadał przepych
i upiększył doskonale uroczystości,
aby wychwalano święte imię Pana
i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem.

11
Pan darował mu grzechy,
moc jego podniósł na wieki,
zawarł z nim przymierze królewskie
i dał tron chwały w Izraelu.

Salomon

12
Po nim nastał syn rozumny,
który dzięki niemu mógł mieszkać bezpiecznie.

13
Salomon królował w czasie spokojnym,
Bóg dał mu wokoło pokój,
aby postawił dom Jego imieniu
i przygotował przybytek na wieki.

14
Jakże byłeś mądry w swojej młodości
i napełniony rozumem, jakby rzeką!

15
Dusza twa okryła ziemię
i zasypałeś ją zagadkowymi przypowieściami.

16
Do odległych wysp doszło twe imię,
przez swój pokój byłeś umiłowany;

17
z powodu hymnów, przysłów, przypowieści
i odpowiedzi podziwiały cię kraje.

18
W imię Pana Boga,
który jest nazwany Bogiem Izraela,
nazbierałeś złota jak cyny
i jak ołowiu nagromadziłeś srebra.

19
Niestety, kobietom wydałeś swe lędźwie
i wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem.

20
Splamiłeś swą chwałę,
zhańbiłeś swoje potomstwo,
sprowadzając gniew na dzieci
i napełniając je smutkiem z powodu twojej głupoty:

21
ponieważ powstała podwójna władza najwyższa
i z Efraima poczęło się zbuntowane królestwo.

22
Pan jednak nie pozbawił go miłosierdzia swego
i nie cofnął żadnego słowa
ani nie odmówił wybranemu swemu potomka,
i nie zatracił potomstwa tego, który Go umiłował;
Jakubowi zostawił Resztę,
a korzeń z niej Dawidowi.

Roboam

23
Salomon spoczął z przodkami swymi
i pozostawił po sobie potomka,
najgłupszego z ludu i pozbawionego rozumu,
Roboama, który swym zamysłem wywołał odstępstwo narodu.

Jeroboam

24
Jeroboam, syn Nebata, sprawił, że Izrael zgrzeszył
i wprowadził Efraima na drogę grzechu,
a grzechy ich tak bardzo się mnożyły,
że wypędziły ich z własnej ziemi.

25
Oddawali się wszelkim niegodziwościom,
aż przyszła na nich pomsta.

Zostaw wpis