Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 48)

Eliasz

1
Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień,
a słowo jego płonęło jak pochodnia.

2
On głód na nich sprowadził,
a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę.

3
Słowem Pańskim zamknął niebo,
z niego również trzy razy sprowadził ogień.

4
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda
i któż się może pochwalić, że tobie jest równy?

5
Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego
i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Szeolu.

6
Ty, który zaprowadziłeś królów na zgubę,
zrzucając z łoża okrytych chwałą.

7
Ty, któryś na Synaju otrzymał rozkaz wykonania kary,
i na Horebie wyroki pomsty.

8
Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli,
i proroka, następcę po sobie.

9
Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu,
na wozie, o koniach ognistych.

10
O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne,
by uśmierzyć gniew przed pomstą,
by zwrócić serce ojca do syna,
i pokolenia Jakuba odnowić.

11
Szczęśliwi, którzy cię widzieli,
i ci, którzy w miłości posnęli,
albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Elizeusz

12
Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny,
Elizeusz został napełniony jego duchem.
Za dni swoich nie lękał się [żadnego] władcy
i nikt nie osiągnął nad nim przewagi.

13
Nic nie było zbyt wielkie dla niego
i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało.

14
Za życia czynił cuda
i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.

Niewierność i kara

15
Mimo to jednak lud się nie nawrócił
i nie odstąpił od swoich grzechów.
Został przeto uprowadzony daleko od swej ziemi
i rozproszony po całym świecie.

16
Ostała się tylko mała Reszta ludu
i panujący z domu Dawidowego;
jedni z nich czynili to, co było Panu przyjemne,
a inni namnożyli grzechów.

Ezechiasz i Izajasz

17
Ezechiasz obwarował swe miasto,
wprowadził wodę do jego środka,
wykuł żelazem skałę
i pobudował cysterny na wodę.

18
Za jego dni przybył Sennacheryb
i posłał rabsaka.
Ten podniósł swą rękę przeciw Syjonowi
i w pysze swojej się chełpił.

19
Wtedy zadrżały ich serca i ręce
i chwyciły ich bóle jak u rodzących.

20
Wzywali Pana miłosiernego,
wyciągając do Niego swe ręce,
a Święty z nieba wnet ich wysłuchał
i wybawił przez Izajasza.

21
Poraził obóz Asyryjczyków:
wytracił ich Jego anioł.

22
Albowiem Ezechiasz czynił to, co było miłe Panu,
i trzymał się mocno dróg swego przodka, Dawida,
a wskazywał je prorok Izajasz,
wielki i godny wiary w swoim widzeniu.

23
Za dni swoich cofnął słońce
i przedłużył życie królowi.

24
Wielkim duchem ujrzał rzeczy ostateczne
i pocieszył strapionych na Syjonie.

25
Objawił to, co miało przyjść, aż do końca wieków,
i rzeczy zakryte wprzód, nim się stały.

Zostaw wpis