Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 5)

Bogactwa i zuchwałość

1
Nie polegaj na swoich bogactwach
i nie mów: “Jestem samowystarczalny”.

2
Nie daj się uwieść żądzom i sile,
by iść za zachciankami swego serca.

3
Nie mów: “Któż mi ma coś do rozkazywania?”
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.

4
Nie mów: “Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?”
Albowiem Pan jest cierpliwy.

5
Nie bądź tak pewny darowania ci win,
byś miał dodawać grzech do grzechu.

6
Nie mów: “Jego miłosierdzie
zgładzi mnóstwo moich grzechów”.
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.

7
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.

8
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

Kultura języka

9
Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze
ani nie chodź po każdej ścieżce –
takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny.

10
Twardo stój przy swym przekonaniu
i jedno miej tylko słowo!

11
Bądź skory do słuchania,
a odpowiadaj po namyśle!

12
Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu,
a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach!

13
W mowie jest chwała i hańba człowieka,
a język może sprowadzić jego upadek.

14
Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą
i nie czyń swym językiem zasadzek.
Bo złodziej doznaje hańby,
a dwujęzyczny najgorszego napiętnowania.

15
Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach,
i nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem;
jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę,
tak również grzesznik dwujęzyczny.

Zostaw wpis