Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 51)

DODATKI

Hymn pochwalny ocalonego

1
Wychwalać Cię będę, Panie, Królu,
i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego.
Wychwalać chcę imię Twoje,

2
ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie.
Ochroniłeś ciało moje od zguby,
od sieci oszczerczego języka
i od warg wypowiadających kłamstwo;
a wobec przeciwników
stałeś się pomocnikiem i wybawiłeś mię,

3
według wielkości miłosierdzia i Twego imienia,
od pokąsania przez tych, co są gotowi mnie połknąć,
od ręki szukających mej duszy,
z wielu utrapień, jakich doznałem,

4
od uduszenia w ogniu, który mnie otacza,
i z środka ognia, który nie ja zapaliłem,

5
z głębokich wnętrzności Szeolu,
od języka nieczystego i od słowa kłamliwego,

6
od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla.
Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci,
a życie moje byli blisko Szeolu, na dole.

7
Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem wspomożyciela,
rozglądałem się za pomocą od ludzi, ale nie przyszła.

8
Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie,
i na dzieła Twoje, te od wieków –
że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie,
i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół.

9
Podniosłem z ziemi mój głos błagalny
i prosiłem o uwolnienie od śmierci.

10
Wzywałem Pana: “Ojcem moim jesteś
i mocarzem, który mnie wyzwoli.
Nie opuszczaj w dniach udręki,
a w czasie przewagi pysznych – bez pomocy!
Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię
i opiewać je będę w uwielbieniu”.

11
I prośba moja została wysłuchana.
Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady
i wyrwałeś z przygody złowrogiej.

12
Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał,
i błogosławił imieniu Pańskiemu.

Autor o szukaniu mądrości

13
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować,
szukałem jawnie mądrości w modlitwie.

14
U bram świątyni prosiłem o nią
i aż do końca szukać jej będę.

15
Z powodu [jej] kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,
serce me w niej się rozradowało,
noga moja wstąpiła na prostą drogę,
od młodości mojej idę jej śladami.

16
Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem
i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.

17
Postąpiłem w niej,
a Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć.

18
Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn,
zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.

19
Dusza moja walczyła o nią
i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo;
ręce wyciągałem w górę,
a błędy przeciwko niej opłakiwałem.

20
Skierowałem ku niej moją duszę
i znalazłem ją dzięki czystości;
z nią od początku zyskałem rozum,
dlatego nie będę opuszczony.

21
Wnętrze moje poruszyło się, aby jej szukać,
i był to dla mnie zysk wspaniały.

22
Dał mi Pan język, jako zapłatę dla mnie,
i będę Go nim chwalił.

23
Zbliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia,
i zatrzymajcie się w domu nauki.

24
Na cóż, powiedzcie, pozbawiać się tego,
za czym dusze wasze tak bardzo tęsknią?

25
Otworzyłem usta i mówię:
Kupujcie sobie bez pieniędzy.

26
Włóżcie kark wasz pod jarzmo
i niech otrzyma dusza wasza naukę:
aby ją znaleźć, nie trzeba szukać daleko.

27
Patrzcie oczami: mało się natrudziłem,
a znalazłem dla siebie wielki odpoczynek.

28
Za naukę dajcie wielką ilość srebra,
a zyskacie z nią bardzo wiele złota.

29
Niech się raduje dusza wasza w miłosierdziu Pana
i nie wstydźcie się Jego chwały!

30
Wypełnijcie dzieło wasze przed czasem,
a da wam nagrodę w porze oznaczonej.

Zostaw wpis