Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 9)

Kobiety

1
Nie podejrzewaj swej żony,
byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie.

2
Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy,
by się nie wyniosła nad twoją władzę.

3
Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej,
byś nie wpadł w jej sidła.

4
Nie wchodź w zażyłość ze śpiewaczką,
by jej zamiary cię nie usidliły.

5
Nie wpatruj się w dziewicę,
abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powodu.

6
Nie oddawaj się nierządnicom,
abyś nie stracił swego dziedzictwa.

7
Nie rozglądaj się po ulicach miasta
ani nie wałęsaj się po jego pustych zaułkach.

8
Odwróć oko od pięknej kobiety,
a nie przyglądaj się obcej piękności:
przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi,
przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień.

9
Z kobietą zamężną nigdy razem nie siadaj
ani nie ucztuj z nią przy winie,
aby przypadkiem twa dusza nie skłoniła się ku niej,
byś przez swą namiętność nie potknął się aż do zagłady.

Obcowanie z ludźmi

10
Nie porzucaj starego przyjaciela;
nowego nie można postawić wyżej niego.
Wino nowe, przyjaciel nowy –
jeśli się zestarzeje – z przyjemnością wypijesz.

11
Nie zazdrość chwały grzesznikowi,
nie wiesz bowiem, jaka będzie jego zguba.

12
Nie miej upodobania w tym, co się podoba bezbożnym,
pamiętaj, że nie będą usprawiedliwieni – aż do Otchłani.

13
Daleko bądź od człowieka, co ma władzę zabijania,
a nie doznasz obawy śmierci,
a jeśli się doń zbliżysz, nie popełniaj zdrożności,
by nie odebrał ci życia.
Pamiętaj, że chodzisz wśród sideł
i na krawędzi murów miasta się przechadzasz.

14
Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich,
a naradzaj się z mądrymi!

15
Wiedź rozmowę z rozumnymi,
a każda przemowa twoja niech będzie o Prawie Najwyższego.

16
Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami,
a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość!

17
Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały,
a rządca ludu okaże mądrość przez swoją mowę.

18
Będą się bali w mieście człowieka, co umie władać językiem,
a porywczy w mowie ściągnie na siebie nienawiść.

Zostaw wpis