Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Pieśń nad Pieśniami (Pnp 1)

TYTUŁ

1
Pieśń nad Pieśniami Salomona

PIEŚŃ PIERWSZA

OBLUBIENICA:

2
Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!
Bo miłość twa przedniejsza od wina.

3
Woń twych pachnideł słodka,
olejek rozlany – imię twe,
dlatego miłują cię dziewczęta.

4
Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!
Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą,
i sławić twą miłość nad wino;
[jakże] słusznie cię miłują!

5
Śniada jestem, lecz piękna,
córki jerozolimskie,
jak namioty Kedaru,
jak zasłony Szalma.

6
Nie patrzcie na mnie, żem śniada,
że mnie spaliło słońce.
Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,
postawili mnie na straży winnic:
a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.

7
O ty, którego miłuje dusza moja,
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,
gdzie dajesz im spocząć w południe,
abym się nie błąkała
wśród stad twych towarzyszy.

CHÓR:

8
Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,
pójdź za śladami trzód
i paś koźlęta twe
przy szałasach pasterzy.

OBLUBIENIEC:

9
Do zaprzęgu faraona
przyrównam cię, przyjaciółko moja.

10
Śliczne są lica twe wśród wisiorków,
szyja twa wśród korali.

11
Wisiorki zrobimy ci złote
z kuleczkami ze srebra.

OBLUBIENICA:

12
Gdy król wśród biesiadników przebywa,
nard mój rozsiewa woń swoją.

13
Mój miły jest mi woreczkiem mirry
wśród piersi mych położonym.

14
Gronem henny jest mi umiłowany mój
w winnicach Engaddi.

OBLUBIENIEC:

15
O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,
jak piękna,
oczy twe jak gołębice!

OBLUBIENICA:

16
Zaiste piękny jesteś, miły mój,
o jakże uroczy!
Łoże nasze z zieleni.

OBLUBIENIEC:

17
Belkami domu naszego są cedry,
a cyprysy ścianami.

Zostaw wpis